Gasmet GT5000 Terra

Gasanalysator pakket med funktioner

Gasmet GT5000 Terra er verdens mindste og letteste, transportable FTIR-analysator

På trods af det kompakte design er analysatoren udstyret med mange smarte funktioner. Blandt flere kan vi nævne den indbyggede pumpeenhed, hvor prøvetagningen kan udføres som et lukket system. For dig betyder det, at et eksternt prøvetagningssystem er overflødigt.

Enheden indeholder derudover en yderst sensibel prøvecelle med lavest mulige detektionsgrænse, hvor en blandingsgas bestående af op til 50 forskellige gasarter kan analyseres. 

Du aflæser målingerne i realtid fra en PC/tablet, hvor Gasmets software er installeret. Alle målinger gemmes/logges og kan analyseres under måling såvel som efterfølgende. Du kan tilslutte PC/tablet via USB eller trådløst, og du har sågar også mulighed for online fjernstyring/overvågning (VPN). 

Analysatoren vejer blot 9,4 kg, er stænktæt (IP54) samt har en driftstid på batteriet på op til 3 timer, mens den naturligvis også kan tilsluttes netspænding for kontinuerlig måling. Det kompakte og robuste design giver dig lave driftsomkostninger.

 

Bærbar FTIR-analysator

Gasmet GT5000 Terra kan anvendes i flere forskellige applikationer, som fx til kontrol af:

 

  • Arbejdsmiljø – måling af fx flygtige organiske forbindelser (VOC)

  • Hospitaler – måling af gasarter i forbindelse med operationer/bedøvelse

  • Container og lukkede rum – måling af giftige og brandbare gasarter, inden mennesker og dyr entrerer.

  • Brand og ulykke – måling af giftige gasarter efter brand eller i forbindelse med ulykke med kemikalier

  • Jordforurening – måling af giftige gasarter og drivhusgasser i forskellige økosystemer         

 

Når gamle industriområder ændres til bolig- eller handelsområder, er oprensning af forurenede grunde en nødvendighed. Flygtige organiske forbindelser (VOC’er), olieforurening, klorerede opløsningsmidler og andre giftige forureningskilder kan være trængt ned i jorden, og det kræver således målinger at afgøre, hvilke forurenende forbindelser her er, og hvor omfangsrig forureningen er mht. områdets størrelse og koncentrationen.

Med den bærbar multigasanalysator GT5000 Terra fra Gasmet kan du analysere gasser afgivet fra den forurenede jord for dermed at bestemme forureningskilden.

Infrarød måling viser gassernes fingeraftryk

FTIR-gasanalyse (Fourier Transform Infrared) er en ikke-destruktiv metode, og prøven kan således tages fra prøveudtaget, cirkuleres gennem analysatoren og returneres til prøvestedet. På den måde opnås ligevægt mellem koncentrationerne på målestedet og i målecellen.

Med samtidig analyse af op til 50 gasser med detektionsgrænser noget under 1 ppm og med høj præcision er Gasmet GT5000 Terra et sublimt værktøj. Får man mistanke om en gas, der ikke er på listen over de 50, kan man efterfølgende sammenligne det målte infrarøde spektrum med et større referencebibliotek på en bærbar pc og således identificere den ukendte gas.

Gasmets referencebibliotek består af 400+ kvantitative referencer, og derudover findes NIST-biblioteket med 5000+ referencer for identifikation af ukendte parametre, men uden kvantificering.

Det målte spektrum lagres, således at man senere har mulighed for at analysere dataene for flere gasser. Man kan sige, at man har taget et fingeraftryk af gassen.

Hvis der blot er behov for at måle tilstedeværelsen af visse forurenende kilder, kan analysatoren benyttes uden at returnere gasprøven til prøveudtaget. På denne måde kan operatøren let dække et større område på kortere tid.

Bøvsende køer er spildt mælk

Køers ånde indeholder store mængder metan, som kan have interesse fra både et miljømæssigt og et effektiviseringsmæssigt synspunkt.
 

Metan er en drivhusgas og udledningen bør minimeres. Men hvor meget bøvser danske køer?

Gasmets FTIR-analysator er en vigtig brik i ko-måleren, der netop måler på køernes ånde.

 

Bliv klogere på ko-måleren

Gasmet DX4030 måleresultat

Hurtig måling, der viser resultatet med det samme

Målingerne giver kontinuerlige, realtidsresultater med tidsvægtet gennemsnitsberegning. Typisk gennemsnitlige perioder er fra 5 til 60 sekunder, og instrumentet er ca. to minutter om at nå 90% af målkoncentrationen (T90 < 120 sekunder).

Resultaterne fra GT5000-gasanalysatoren vises på en PDA via Bluetooth trådløs forbindelse. Kalibrering er ikke nødvendig, og instrumentet er klar til brug efter en klar nulmåling.

 

Gasser, der typisk måles på jordforurenede grunde 

 

Gas
Område (i ppm)
Detektionsgrænse*
Benzen
0 100
0,13
Toluen
0 – 100
0,13
p-Xylen
0 – 100
0,10
Triklorethylen (TCE)
0 100
0,08
1,1-Diklorethylen
0 – 100
0,30
cis-Diklorethylen
0 – 100
0,14
Perklorethylen (PCE)
0 100
0,03
Metylenklorid (DCM)
0 100
0,10
Kloroform
0 100
0,04
Metan
0 1000
0,10
Ethylklorid
0 – 100
0,21
Vanddampe
0 – 50.000
 
Kuldioxid
0 – 5.000
 
* Detektionsgrænsen er beregnet til 3 x standardafvigelse i basisstøj, 60 sekunders midlingstid

Vil du vide mere om vores løsninger fra Gasmet?


 

Lars Gjedde

 

Kontakt mig
Morten Beck-Hansen
+45 31 68 48 50

mail mig

Dette produkt benyttes i følgende applikationer

Kemisk industri og industrivirksomheder

I den kemiske industri er der mange processer og målepunkter. Vi har instrumenterne, der dækker hele paletten.

Hvad har du brug for?

 

Måling i containere

Shippingcontainere kan indeholde giftige gasser, som medarbejdere, der skal åbne containerne, kan udsættes for med risiko for arbejdsskade, sygdom eller død. Ved måling af containerens indhold kan du undgå at udsætte dine medarbejdere for unødige risici.

Hvad har du brug for?

 

Bestil SWAN Chematest

Bestil Chematest

Let og enkelt bestiller du her din SWAN Chematest, tilbehør og opfyldning.

 


 

 
 

Gå til bestillingssedlen

Opret servicesag

Har du et produkt, du har brug for at få serviceret, skal du først udfylde vores serviceformular.

 

 

 

 
Bestil service

Gå ikke glip af viden

CKE INFORMERER

om måling og analyse af dine parametre! Få nyheder og historier inden for dine interesseområder direkte i din indbakke.

 

 
Læs tidligere artikler og tilmeld dig