Gasmet GT5000 Terra

Bærbar FTIR-analysator

Når gamle industriområder ændres til bolig- eller handelsområder, er oprensning af forurenede grunde en nødvendighed. Flygtige organiske forbindelser (VOC’er), olieforurening, klorerede opløsningsmidler og andre giftige forureningskilder kan være trængt ned i jorden, og det kræver således målinger at afgøre, hvilke forurenende forbindelser her er, og hvor omfangsrig forureningen er mht. områdets størrelse og koncentrationen.

Den bærbar multigasanalysator GT5000 Terra fra Gasmet kan foretage disse målinger via prøver fra den forurenede grund.

 

Gasanalysator pakket med funktioner

GT5000 Terra fra Gasmet er verdens mindste, transportable og stænktætte FTIR-analysator. Den kan måle op til 50 gasser samtidig og har konstant online overvågning. Analysatoren har desuden lave driftsomkostninger.

Den er fuld af funktioner pakket ned i en lille og robust bærbar enhed. Enheden indeholder en yderst sensibel prøvecelle med lavest mulige detektionsgrænse og en indbygget pumpeenhed, hvilket gør det overflødigt at have et eksternt prøvetagningssystem.

Derudover er analysatoren med sine blot 9,4 kg ganske let, stænktæt (IP54) og batteridrevet, hvilket gør den til en let at have med.

 

 

Infrarød måling viser gassernes fingeraftryk

FTIR-gasanalyse (Fourier Transform Infrared) er en ikke-destruktiv metode, og prøven kan således tages fra borehullet, cirkuleres gennem analysatoren og returneres til prøvestedet. På den måde opnås ligevægt mellem koncentrationerne på målestedet og i målecellen.

Med samtidig analyse af op til 50 gasser med detektionsgrænser noget under 1 ppm og med høj præcision er DX-4040 et sublimt værktøj. Får man mistanke om en gas, der ikke er på listen over de 50, kan man efterfølgende sammenligne det målte infrarøde spektrum med et større referencebibliotek på en bærbar pc og således identificere den ukendte gas.

Referencerne findes dels som mere end 250 kvantitative referencer og et NIST-bibliotek med 5224 referencer for identifikation af ukendte parametre, men uden kvantificering.

Det målte spektrum lagres, således at man senere har mulighed for at analysere dataene for flere gasser. Man kan sige at man har taget et fingeraftryk af gassen.

Hvis der blot er behov for at måle tilstedeværelsen af visse forurenende kilder, kan analysatoren benyttes uden at returnere gasprøven til borehullet. På denne måde kan operatøren let dække et større område på kortere tid.

Bøvsende køer er spildt mælk

Køers ånde indeholder store mængder metan, som kan have interesse fra både et miljømæssigt og et effektiviseringsmæssigt synspunkt.
 

Metan er en drivhusgas og udledningen bør minimeres. Men hvor meget bøvser danske køer?

Gasmets FTIR-analysator er en vigtig brik i ko-måleren, der netop måler på køernes ånde.

 

Bliv klogere på ko-måleren

Gasmet DX4030 måleresultat

Hurtig måling, der viser resultatet med det samme

Målingerne giver kontinuerlige, realtidsresultater med tidsvægtet gennemsnitsberegning. Typisk gennemsnitlige perioder er fra 5 til 60 sekunder, og instrumentet er ca. to minutter om at nå 90% af målkoncentrationen (T90 < 120 sekunder).

Resultaterne fra GT5000-gasanalysatoren vises på en PDA via Bluetooth trådløs forbindelse. Kalibrering er ikke nødvendig, og instrumentet er klar til brug efter en klar nulmåling.

 

Gasser, der typisk måles på jordforurenede grunde 

 

Gas
Område (i ppm)
Detectionsgrænse*
Benzen
0 - 100
0.13
Toluen
0 – 100
0.13
p-Xylen
0 – 100
0.10
Triklorethylen (TCE)
0 - 100
0.08
1,1-Diklorethylen
0 – 100
0.30
cis-Diklorethylen
0 – 100
0.14
Perklorethylen (PCE)
0 - 100
0.03
Metylenklorid (DCM)
0 - 100
0.10
Kloroform
0 - 100
0.04
Metan
0 - 1000
0.10
Ethylklorid
0 – 100
0.21
Vanddampe
0 – 50 000
 
Kuldioxid
0 – 5 000
 
* Detektionsgrænsen er beregnet til 3 x standardafvigelse i basisstøj, 60 sekunders midlingstid

Vil du vide mere om vores løsninger fra Gasmet?


 

Lars Gjedde

 

Kontakt mig
Lars Gjedde
+45 40 68 40 07

mail mig

Dette produkt benyttes i følgende applikationer

Kemisk industri og industrivirksomheder

I den kemiske industri er der mange processer og målepunkter. Vi har instrumenterne, der dækker hele paletten.

Hvad har du brug for?

 

Måling i containere

Shippingcontainere kan indeholde giftige gasser, som medarbejdere, der skal åbne containerne, kan udsættes for med risiko for arbejdsskade, sygdom eller død. Ved måling af containerens indhold kan du undgå at udsætte dine medarbejdere for unødige risici.

Hvad har du brug for?

 

Bestil SWAN Chematest

Bestil Chematest

Let og enkelt bestiller du her din SWAN Chematest, tilbehør og opfyldning.

 


 

 
 

Gå til bestillingssedlen

Opret servicesag

Har du et produkt, du har brug for at få serviceret, skal du først udfylde vores serviceformular.

 

 

 

 
Bestil service

Gå ikke glip af viden

CKE INFORMERER

om måling og analyse af dine parametre! Få nyheder og historier inden for dine interesseområder direkte i din indbakke.

 

 
Læs tidligere artikler og tilmeld dig