Måling og prøvetagning af fine partikler

Har du brug for højkvalitetsmåling af fine partikler i udledningsgasser fra motorer og andre forbrændingsudledninger, præcis måling på farmaceutiske aerosoler eller partikelmåling på den generelle luftkvalitet?

Dekati Ltd. er specialister i design og produktion af innovativt udstyr til måling og prøvetagning af fine partikler og er som markedsleder leverandør til hundredvis af kunder verden over.

Dekati producerer instrumenter i høj kvalitet til måling af fine partikler, herunder partikelantal og størrelsesfordeling. Ligeledes kan instrumenterne måle det samlede antal partikler og masse, og Dekati kan således også bruges til at analysere den kemiske sammensætning.

Vil du vide mere om vores løsninger fra DEKATI?


 

Lars Gjedde

 

Kontakt mig
Lars Gjedde
+45 40 68 40 07
mail mig

 

 

 

Produkter fra DEKATI

Dekati® Bipolar Charge Analyzer (BOLAR™)

Måling af partiklers bipolare ladning: Inhalationsaerosolers ladning har vist sig at påvirke bade inhalator og inhalatorpartiklernes aflejring i lungerne. Niveauet for ladningen har vist sig at være påvirket af de materialer, der benyttes i inhalatoren, medicinen, det benyttede bæremedie samt interaktionen mellem overflade og inhalator, men kan også påvirkes af miljøforhold så som temperatur og fugt.

Dekati® Axial Diluter DAD-100

Dekati® Axial Diluter DAD-100 er et enkelt og omkostningseffektivt fortyndingsværktøj, der varetager enhver fortyndingsopgave. DAD-100 er let at installere i ethvert prøve- eller målesystem. Designet i 100 % rustfrit stål gør det muligt at varme fortynderen op til 500°C.

DEED (Dekati® Engine Exhaust Diluter)

DEED (Dekati® Engine Exhaust Diluter) lever op til alle PMP-specifikationerne. Fortyndingsfaktor 100 og 1000.

DGI-1570 (Dekati® Gravimetric Impactor)

DGI-1570 (Dekati® Gravimetric Impactor) er en gravimetrisk 4 trinsimpactor (0,2 µm – 0,5 µm – 1,0 µm – 2,5 µm) designet til at måle fordelingen af partikelstørrelser fra motorudstødning. Impactoren kan erstatte en standard filterholder og er derfor let at tilføje til eksisterende emissionsmålesystemer.

DLPI (Dekati® Low Pressure Impactor)

DLPI (Dekati® Low Pressure Impactor) klassificerer luftbårne partikler i 13 trin fra 30nm til 10µm.

DMM (Dekati® Mass Monitor)

DMM (Dekati® Mass Monitor) er et realtidsinstrument til måling af PM-emissioner (Particulate Matter) i diesel- og benzindrevne køretøjer. Monitoren registrerer kontinuerligt antallet af partikler og deres masse i 6 trin fra 0 til 1,2 µm.

ELPI+™ (Electrical Low Pressure Impactor)

ELPI+™ (Electrical Low Pressure Impactor) måler og registrerer kontinuerligt antallet af partikler og deres størrelse i 14 trin fra 6nm til 10µm med en prøvefrekvens på 10Hz.

Dekati® FSP-4000 (Fine Particle Sampler)

Dekati® FSP-4000 (Fine Particle Sampler) er en løsning til fortynding og konditionering af aerosol- og gasprøver til måleinstrumenter. To-trinsfortyndingssystemet byder på uovertruffen alsidighed i applikationer fra før- og efterbehandlingsmålinger i automobilindustrien til kimdannelsesstudier.

PM 10 Impactor

Dekati® PM 10Impactor er en 3-trinsimpactor (1µm, 2,5µm, 10µm) til måling af partiklers gravimetriske masse-størrelsesfordeling. Impactoren klassificerer partikler efter størrelse i fire forskellige størrelsesfraktioner; i hver fraktion samles partiklerne på et filter, som analyseres gravimetrisk eller kemisk efter målingen.

SAC-65 & 100

Dekati® Cyclone er en EPA-standard cyklon til at fjerne store partikler fra en prøvestrøm. Cyklonen kan benyttes ved høje temperaturer, da konstruktionen er udelukkende i rustfrit stål.

Bestil Swan Chematest

Bestil Chematest

Let og enkelt bestiller du her din SWAN Chematest, tilbehør og opfyldning.
 

 

 

 
 

Gå til bestillingssedlen

Opret servicesag

Har du et produkt, du har brug for at få serviceret, skal du først udfylde vores serviceformular.

 

 

 

 
 

Bestil service

Tilmeld nyhedsbrev

Vil du følge med i nyheder og historier inden for dine interesseområder?

 

 

 

 
 

Læs tidligere udgivelser og tilmeld dig