Energianlæg, kraftværker & forbrændingsanlæg

Der stilles fra offentlig side en række krav til måling af røggasflow og støvemission fra både våd og tør skorsten. Kraftværker med en indfyret effekt på 50+ MW er underlagt EN14181 (Large Combustion Plants). Og dermed stilles der ligeledes store krav til måleudstyret.

CKE leverer instrumenter, som er QAL1-certificerede og certificerede i henhold til EN15267-1:2009, EN15267-2:2009 og EN15267-3:2008. 

 

Inden for energianlæg, kraftværker og forbrændingsanlæg kan du bl.a. måle på disse parametre:

Flow, NOX, støv etc.

Vil du vide mere om vores løsninger til energianlæg?


 

Steen Nielsen

 

Kontakt mig
Steen Nielsen
+45 40 68 40 08
mail mig

 

Følg os på LinkedIn Energianlæg

Produkter, der er relevante for energianlæg, kraftværker og affaldsforbrændingsanlæg

Vandanalyse til kraftværker og energianlæg

Vandanalysesystemerne kaldet vandbarer består af komponenter til vandanalyse og prøvetagning samlet i et enkelt system.

QAL1-godkendte flowmålere

QAL1-godkendte flowmålere til bestemmelse af røggasflow til brug ved emissionsopgørelser samt flowmåler til flaregasmåling.

QAL1-godkendt AMS-udstyr

QAL1-godkendt AMS-udstyr til bestemmelse af støvemissioner i henhold til miljøgodkendelsen og EN 14181.

NOxOx - CLD 60 Ox-serien

Målingen af NOx-emissioner kræver ofte oxygenindholdet som reference og yderligere målt variabel. Til denne applikation er den nye enhedsserie optimalt egnet. Den forener de standardiserede målingsmetoder kemiluminiscens og paramagnetisme i en enkelt og kompakt enhed.

Fang magnetitten, før den ødelægger dit anlæg – med den unikke Sentry Magnetic Trap MT-5 Series

Magnetitpartikler kan forårsage store problemer i samplingsystemer, idet de udover at tilstoppe rørsystemer og komponenter undervejs til analyseudstyret kan ødelægge udstyr og dermed højtryksreguleringsventiler, termostater, bagtryksregulatorer, flowstyring og analyseudstyr.

Den unikke magnetiske fælde fra Sentry isolerer og fanger magnetitpartikler i en vandprøve.

 

Bestil Swan Chematest

Bestil Chematest

Let og enkelt bestiller du her din SWAN Chematest, tilbehør og opfyldning.
 

 

 

 
 

Gå til bestillingssedlen

Opret servicesag

Har du et produkt, du har brug for at få serviceret, skal du først udfylde vores serviceformular.

 

 

 

 
 

Bestil service

Tilmeld nyhedsbrev

Vil du følge med i nyheder og historier inden for dine interesseområder?

 

 

 

 
 

Læs tidligere udgivelser og tilmeld dig