Biogasanlæg

På et biogasanlæg kan det give mening at måle både biogassens sammensætning af metan (CH4), kuldioxid (CO2), ilt (O2) og svovlbrinte (H2S) samt masseflow efter rådnetankene. Informationerne kan sammen med de øvrige analyseparametre bruges til at styre rådneprocessen mere præcist og derved opnå en bedre udrådning:

  • Ved f.eks. at holde øje med udviklingen i CO2-niveauet kan man forebygge skumdannelse ved at reducere indfødning af meget kulstofholdigt substrat i en periode.

  • Ved udregning af varmebalancer samt ved afregning af biogas imellem leverandør og aftager er det essentielt, at man kender til biogassens sammensætning for blandt andet også at kunne bestemme brændværdien.

Da biogassen som regel er en våd, mættet gas, er det vigtigt, at biogasanalysator og flowtransmittere er udviklet specielt til biogasapplikationen og kan håndtere forekomsten af kondensat, uden at måleresultatet bliver kompromitteret.

 

 

 

 

 

 

 

 

Inden for biogas kan du bl.a. måle på disse parametre:

CH4 (metan)

CO2 (kuldioxid)

flow

H2S (svovlbrinte)

NH3 (ammoniak)

O2 (ilt)

etc.

 

Vil du vide mere om vores løsninger til biogasanlæg?


 

Rikke Ledet

 

Kontakt mig
Rikke Sjøstrøm Ledet
+45 52 85 19 72
mail mig

Du kan på vores LinkedIn-side dedikeret til biogas følge med i nyheder og tiltag fra vores del af analyseverden.

Følg os

Produkter udviklet specielt med biogas for øje

Komplet overvågning af metandannelse med AP2E ProCeas® Biogas

Mød den nye generation af analysatorer til overvågning af metandannelsen i biogasproduktion. ProCeas® Biogas fra AP2E er et komplet spektrometer med hurtig realtidsmålinger af H2S, CO2 og CH4 til overvågning af metandannelsesprocessen.

FCI ST51

FCI ST51 flowtransmitteren er specielt udviklet til at måle på en våd, mættet biogas.

PRONOVA SSM 6000

Med mange referencer i Danmark og over 2000 installationer i Europa har PRONOVA SSM 6000 vist sin berettigelse som en af de bedste, dedikerede måler skabt udelukkende med biogasanlæg for øje.

Fermenteringsanalyse med Pronova FOS/TAC 2000

Dette instrument fra tyske Pronova kan du benytte til automatisk måling af FOS/TAC-indholdet på dit biogasanlæg.

Lækagealarmer fra Monicon til biogasbranchen

Monicon specialiserer sig i design, udvikling og fremstilling af avancerede online gasovervågningsalarmer, der er egnet til en lang række anvendelser på industrielle anlæg som indikatorer om sikkerhed og gaslækager. Monicons løsninger er innovative, omkostningseffektive og holdbare instrumenter, der kan operere pålideligt i det harske miljø i biogasproduktionen.

Konstant måling af NH3 helt ned under ppb-niveau

Den nye PAS 87-analysator fra Eco Physics er et overvågningsinstrument til lavt niveau af ammoniak (NH3). Bygget til overvågning af atmosfærisk forurening og miljøkontrol byder denne robuste ammoniak-analysator på pålidelige online målinger og automatisk kontrol af luftkvaliteten.

Bestil Swan Chematest

Bestil Chematest

Let og enkelt bestiller du her din SWAN Chematest, tilbehør og opfyldning.
 

 

 

 
 

Gå til bestillingssedlen

Opret servicesag

Har du et produkt, du har brug for at få serviceret, skal du først udfylde vores serviceformular.

 

 

 

 
 

Bestil service

Tilmeld nyhedsbrev

Vil du følge med i nyheder og historier inden for dine interesseområder?

 

 

 

 
 

Læs tidligere udgivelser og tilmeld dig