Kortlæg ledningsevnens årsag med AMI Deltacon Degasser

Når et dampanlæg lukkes ned, og dampen afkøles, suges der luft ind fra omgivelserne. Luften indeholder naturligt CO2, som giver et tilskud til den sure ledningsevne, men ledningsevnen kan også komme fra kationer.

Begge dele får dampens ledningsevne til at stige, og mens CO2 ikke skaber problemer i turbinen, kan kationerne forårsage korrosion og dermed ødelægge turbinen. Det er ikke blot dyrt i reparation, men også i nedetid.

Fokuset er at kunne måle den sure og afgassede ledningsevne i den kondenserede damp og lade denne parameter styre, hvornår dampen må bruges i turbinen.

Det kan AMI Deltacon Degasser som den bedste på markedet. Som eksempel henviser Siemens specifikt til AMI Deltacon Degasser, når man ønsker at minimere dampspild under opstart. Her er tid lig med mange penge.

 

Online analysator til måling af tre ledningsevneværdier i dampkredsløb

  1. Specifik (samlet) ledningsevne

  2. Ledningsevne efter kationsbytter (sur ledningsevne)

  3. Ledningsevne efter kationsbytter og afgasser (afgasset ledningsevne)

Beregning af prøvens pH-værdi og koncentrationen af ammoniak er baseret på en kalkulation, hvori forskellen i specifik og sur ledningsevnen indgår.

SWAN AMI Deltacon Degasser

Vil du vide mere om vores løsninger fra SWAN?


 

Lars Gjedde

 

Kontakt mig
Lars Gjedde
+45 40 68 40 07
mail mig

Fleksibilitet, mobilitet og tilgængelighed

Måleren kan bygges på et trolley, som gør det nemt at flytte den fra lokation til lokation.


Samtidig tilbyder vi en online løsning, som gør det muligt at aflæse data fra måleren via mobiltelefon. Læs mere om vores CKE Data Cloud-løsning >>

 

Download flyer om AMI Deltacon Degasser

  

Besøg SWANs side om AMI Deltacon Degasser

 

SWAN AMI Deltacon Degasser

Dette produkt benyttes i følgende applikationer

Energianlæg, kraftværker & forbrændingsanlæg

Der stilles fra offentlig side en række krav til måling af røggasflow og støvemission fra både våd og tør skorsten. Kraftværker med en indfyret effekt på 50+ MW er underlagt EN14181 (Large Combustion Plants). Og dermed stilles der ligeledes store krav til måleudstyret.

Bestil Swan Chematest

Bestil Chematest

Let og enkelt bestiller du her din SWAN Chematest, tilbehør og opfyldning.
 

 

 

 
 

Gå til bestillingssedlen

Hent sikkerhedsblade

Download sikkerhedsdatablade til SWAN- og Rotronic-produkterne.

 

 

 

 
 

Gå til downloadsektionen

Tilmeld nyhedsbrev

Navn
E-mail
Categories