Svømmebade

Der foregår mere bag kulisserne i en svømmehal, end badegæsterne er klar over. Udover at kloreringen af svømmebadene skal være nøje doseret, har bademestrene konstant fokus på vandets kvalitet, temperaturen, luftfugtigheden og meget mere.

Med SWAN får du en optimal, brugervenlig og samlet løsning til svømmebadets monitorering, analyse og kontrol af frit, restklor og bundet klor samt andre desinfektionsmidler.

Det er et professionelt og så godt som vedligeholdelsesfrit online system til kontrol af vandkvaliteten. 

Inden for svømmebade kan du bl.a. måle på disse parametre:

CO2 (kuldioxid)

fugt

Klor (frit, bundet og
samlet mængde)

luftfugtighed

monokloramin

pH

redoxpotentiale

temperatur

etc.

 

Bestil SWAN Chematest

Husk, at du let og enkelt kan bestille din SWAN Chematest, tilbehør og opfyldning online.

Gå til bestillingssedlen

 

Følg os på LinkedIn Svømmebade

Vil du vide mere om vores løsninger til svømmebade?


 

Lars Gjedde

 

Kontakt mig
Lars Gjedde
+45 40 68 40 07
mail mig

Produkter, der er relevante for løsninger til svømmehaller og svømmebade

AMI Trides

Ami Trides er designet til at måle pH-værdi og koncentrationen af et givent desinfektionsmiddel, såsom klor, for derefter at regulere desinfektionsdoseringen til eksempelvis svømmelhalsvand.

AMI Codes-II CC

Analysatoren AMI Codes-II CC er en kolometrisk procesanalysator (DPD-metoden) og er designet til at måle frit klor, monokloramin, bundet klor og samlet mængde klor i eksempelvis svømmehalsvand.

Online turbiditetsovervågning af bl.a. drikkevand og svømmebadsvand

AMI Turbiwell er et fotometer baseret på ISO 7027 (EN 27027, DIN 38404) til kontinuerlig måling af turbiditet i bl.a. drikkevand og svømmebadsvand.

Chematest

Med Chematest 25 og Chematest 20 er det mulgt at måle pH-værdi og redoxpotentiale.Desuden er det muligt at måle frit og bundet klor ved brug af DPD-metoden samt iodid, bromid mm.

Rotronic

Ønsker du at kende til fugtigheden i din svømmehal, kan du måle og dokumentere fugtniveauet vha. Rotronics robuste fugtmåleudstyr både til online måling og datalogning. Teflonbelagt sensorteknologi begrænser driften af udstyret i det korrossive svømmehalsmiljø.

Et nyt trådløst system kan byde på nem installation og fleksibilitet til måling af fugt og temperatur. Pga den fleksibilitet, der ligger i den trådløse teknkologi, kan man finde frem til de steder, som er mest repræsentative målinger, eller hurtigt få overblik over de steder, hvor der er kritiske fugt- og temperaturværdier.

Er der for meget CO2 i luften?

Kuldioxid (CO2) er en farveløs og lugtfri gas, der eksisterer i jordens atmosfære. I høje koncentrationer kan den give hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær, mens den i meget høje koncentrationer er farlig. Rotronic leverer flere systemer til måling af CO2, hvor det vægmonterede CO2-panel er oplagt til overvågning af indeklimaet.

Håndholdt instrument til måling af CO2, fugt og temperatur

Det håndholdte CP11-instrument er et økonomisk multiparameterinstrument, som måler og registrerer CO2, fugt og temperatur samtidigt.

Bestil Swan Chematest

Bestil Chematest

Let og enkelt bestiller du her din SWAN Chematest, tilbehør og opfyldning.
 

 

 

 
 

Gå til bestillingssedlen

Hent sikkerhedsblade

Download sikkerhedsdatablade til SWAN- og Rotronic-produkterne.

 

 

 

 
 

Gå til downloadsektionen

Tilmeld nyhedsbrev

Navn
E-mail
Categories